Leveringsvoorwaarden 2020-2021

Tarieven
Prijzen per show of project en exclusief btw; extra korting langere projecten op aanvraag. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Betaling en canceling
Bij factuurbedragen vanaf EUR 1000,- geschiedt de betaling uitsluitend vooraf per bank, tenzij anders overeengekomen.
Facturatie geschiedt uitsluitend aan de opdrachtgever. Bij niet ontvangen betaling vier dagen voor uitvoering, komt een opdracht te vervallen. Kosten canceling opdracht door opdrachtgever: binnen één week voor uitvoering 80%, binnen twee weken 50%, binnen vier weken 25% van het factuurbedrag.
Voor factuurbedragen onder EUR 1000,- geschiedt de betaling uiterlijk 7 dagen na factuurdatum per bank, tenzij anders overeengekomen. Facturatie geschiedt uitsluitend aan de opdrachtgever.

Garantie
Al het equipment DM Music is in staat van nieuw; en haar medewerkers zijn uitermate vakkundig. We denken op locatie volledig met u mee en helpen actief in uw productie. DM Music hanteert een bovengemiddeld kwaliteitsniveau en verplicht zich alles in haar macht te stellen om een uitstekend, zorgeloos uitgevoerd product te leveren; en een onverhoopt optredend probleem of onverwachte situatie op locatie zal in de regel direct, onopgemerkt en probleemloos opgelost kunnen worden. Doch bij onvoorzien optredende storingen of omstandigheden strekt onze verantwoordelijkheid zich maximaal tot het volledig restitueren van de gedane betaling en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgschade.

Verantwoording opdrachtgever
Betaling van Buma/Stemra en Sena rechten vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, en zitten al zodanig niet in de prijs van de show inbegrepen.
De opdrachtgever dient zich als een professioneel organisator op te stellen. Schade toegebracht aan ons equipment door andere oorzaken dan ons eigen handelen, zoals veroorzaakt door indirecte invloeden als waterschade, ondeugdelijke stroom- of lokatievoorzieningen alsmede beschadiging en/of vermissing door onvoldoende security, wordt volledig aan u doorbelast en dient u binnen 30 dagen na facturatie te voldoen, ongeacht of uw verzekering u minder en/of later uitbetaalt.
De opdrachtgever dient naar redelijkheid zorg te dragen voor een professionele werksituatie, volgens onze technische voorwaarden: een geheugensteun bij het regelen van de juiste ruimte (tijdig gebouwd, opgeruimd en toegankelijk, veilig, waterdicht en beveiligd voor opbouw), werkbare toegankelijkheid (onze wagen moet tijdig direct bij de entree of podium kunnen lossen waarbij toestemming voor veilig parkeren dient te zijn, waarbij bij niet naleven evt. parkeerboetes of schade zullen worden doorberekend) en stroomvoorziening (tijdig, bij opbouw werkende 63A 5-polig CEE-form krachtstroom, tenzij anders gespecificeerd).
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de handhaving van de orde, voor, tijdens en na de show. Indien de veiligheid van de artiest, medewerkers, en/of publiek niet gewaarborgd kan worden DM Music gerechtigd definitief het optreden te stoppen met behoud van volledige gage.
De opdrachtgever garandeert dat de muziek op een werkbaar niveau gedraaid zal kunnen worden. Ook dat de ten behoeve van het optreden vereiste vergunning(en) aanwezig zullen zijn en er daarnaast voldaan zal worden aan de van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften.
Tevens kunnen de artiest cq medewerkers tijdens het optreden naar believen (gratis) consumpties gebruiken.
Het uitvoeren van onze facilitaire diensten op locatie geschiedt uitsluitend volgens deze leveringsvoorwaarden; door het geven en/of vooruitbetalen van een opdracht geeft u aan hiermee akkoord te gaan.